Blommornas själ och personlighet

Det handlar om fotografens möte och i förlängningen betraktarens möte med blommorna.
Jag vill förmedla blommornas budskap. Detta ska bli till en utställning från den 6 juni på Berggrenska Gården. Här kommer ett exempel.
 
MINDFULNESS
 

 
Liljekonvaljen säger:
"Var närvarande i nuet.
Det är livet.
Känn min doft.
Se min skönhet.
Låt min själ beröra dig"