Välkommen till skunkkallorna

Vernissage onsdag den 3 juni kl 17-19
Berggrenska Gården i Höör
Varmt välkommen!

Skunkkallornas värld

Jag är helt uppslukad av dessa kallor.
De suger in mig till sin värld.
Jag har följt dem i tre olika skeden.
Från de första små, gula, uppstickande skotten,
till de ofantligt stora gröna bladen som helt tar över.
Fantastiska!
Det kommer bli en utställning under juni månad 2015
 på Berggrenska Gården i Höör.