Att beställa

Boken "Blomstermöten" 190 kr
med budskap från blommornas värld

Vykort: 5 kr/st, fler än 50 st=3 kr/st.
Brevkort: 25 kr/st.

På baksidan av vykorten har jag skrivit in en liten aforism.

                                               1

"Tiden låter sig icke infångas att bli beständig.
Njut därför av ögonblicket."


2

"Solen och kvällens ljus, det ljuva
ger liv åt människa, träd och tuva."


3

 

"I fjällens underbara värld mår människan väl.
Här ges styrka åt kropp och näring åt var själ."


4
"Fjällens tystnad ger själen ro,
och livets tankar börjar gro."


5

 

6
Brevkort 25 kr/st med kuvert
 
 
 
Vill du beställa:
Skriv antal, kort nr, ditt namn, adress och tel.nr.
Skicka antingen via e-post eller per brev.
Sätt in summan + porto på bankgironr 709-3966 till Ateljé Rosa.