Blomstermöten

Välkommen till Kapellet på Åkersberg.
Fotoutställningen pågår till den 26 januari.
Öppet vardagar 8-18, helger 9-15
OMTÄNKSAMHET
Skunkkallorna:
"Vi hjälper varandra genom livet"

TRYGGHET
Skunkkallan:
"Jag känner mitt inre och ett lugn sprider sig som välkomnar omgivningen att närvara"